moste.si moste.si - Moste. Ve? kot gimnazija!

moste.siWebsite Profile

Title: Moste. Ve? kot gimnazija!
Keywords: dejavnosti,izjave,uncategorized
Description:Verjamemo, da se v ?ivljenju u?imo; ne le za ocene in maturo, ampak za veselje do ?ivljenja, vsak dan. Dobrodo?li na Mostah!
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

moste.si Information

Website / Domain:moste.si
Website IP Address:91.185.211.102
Domain DNS Server:ns1.perftech.si,ns.studiotibor.com

moste.si ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

moste.si Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

moste.si WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Connection Keep-Alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Thu, 18 Oct 2018 21:58:27 GMT

moste.si WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
dejavnosti 3 0.43%
izjave 0 0.00%
uncategorized 0 0.00%

moste.si Similar Website

Domain WebSite Title
gimoste.si Gimnazija Moste
termotehnika.si Termotehnika - ve? kot trgovina
maschinenring.si Maschinenring – Ve? kot servis
veckotodpadki.eu 3R - Ve? kot odpadki
ksd.si Ve? kot nepremi?nine | KSD
netko.si Netko | Ve? kot odli?nost
prokontakt.si Ve? kot klicni center | PROKONTAKT
avtodomplus.si AvtodomPlus - Ve? kot najem avtodoma!
integral-brebus.si Integral Bre?ice | Ve? kot avtobusni prevozi
rtv.si TV SPORED - ve? kot 100 programov - (www.RTV.si)
veckotcistilniservis.si Danka, ve? kot ?istilni servis - Prva stran
urska.si Ur?ka, ve? kot plesna ?ola
audiopro.si Audio Pro | Ve? kot glasbena trgovina
kotiscileri.org Kot Kumlama ???ileri ve Dayan??ma Komitesi
karate-klub-nestor.net Karate klub Nestor - Ve? kot karate klub
turbomedja.si TM Turbo Medja - ve? kot le prodaja
bermont.si Bermont - Ve? kot 20 letne izku?nje.
ceplak.si ?eplak d.o.o. | Ve? kot samo vulkanizerstvo

moste.si Alexa Rank History Chart

moste.si aleax

moste.si Html To Plain Text

Moste. Ve? kot gimnazija! Menu DEJAVNOSTI PROGRAM O ?oli Kdo smo Profesorji Predmetnik ?olske slu?be Statusi dijakov Kontakt Na Gimnaziji Moste verjamemo, da se v ?ivljenju u?imo; ne le za ocene in maturo, ampak za veselje do ?ivljenja, vsak dan. Odprte niso le na?e glave, ampak tudi na?a vrata - dobrodo?li na Mostah! Vpis v 1. letnik Prepis iz druge srednje ?ole Jahanje Ko jahamo po poligonu ali v naravi, lahko za?utimo zanos in povezanost z ?ivim bitjem, ki nas tako velikodu?no nosi na svojem hrbtu. V GALOP! Jadralno letenje Jadralno letalstvo je ?port v so?itju z naravo, ki ponuja neomejeno svobodo in izziv – kar predstavljaj si u?itek pri letenju med oblaki v ti?ini, brez motorja, dru?bo ti delajo le ptice in neskon?no obzorje ... PRIDI POD OBLAKE Zelo so mi v?e? profesorji, saj verjamejo v dijakove sposobnosti, ti pomagajo in pi?ejo del tvoje zgodovine. Z njimi se lahko v miru pomeni? in jim zaupa?. Zaradi njih je ta gimnazija posebna. Lara Juvan?i?, 1. letnik Prijazna razredni?arka, dobri profesorji, dobra telovadnica, velika jedilnica, dobra hrana, dober zvonec, velika terasa, veliko zelenja po ?oli, velike prostorne u?ilnice in veliko knjig v knji?nici.Marko ?u?i?, 2. letnik ?ola je vizualno najbolj urejena in lepa ?ola, kar sem jih videla. Vzdu?je v njej je prijetno, profesorji so sr?ni in prijazni, ?e si tudi sam tak do njih in sodeluje?. Ne bi je zamenjala, saj se v njej res najdem.Ana Peji?, 1. letnik Scuba, ?portno potapljanje Prav gotovo si je ?e vsak nadel masko, dihalko in plavuti ter pogledal pod morsko gladino. Tako se vse skupaj za?ne. ?OF! BLUB. BLUB. BLUB. Apnea, potapljanje na vdih En vdih in potem se potopimo v modrino ?udovitega podvodnega sveta, kjer smo popolnoma spro??eni in dale? od problemov vsakodnevnega sveta. ZAJEMI ZRAK! ?ola samoobrambe Samoobramba vas lahko nau?i delovanja pod stresom – ne samo v konfliktnih situacijah, temve? tudi v vsakdanjem ?ivljenju. Dobili boste ve?ji in bolj?i ob?utek varnosti, predvsem pa zaupanje vase in ve?jo samozavest. NAU?I SE RE?I: NE! Moja maturantka se je razvila v optimisti?no, dru?beno senzitivno in odgovorno dekle. Teden prakti?nih izku?enj z uporabo ?olskega znanja pa je ?e posebej pomembna izku?nja. Mag. Violeta Bulc, mama in evropska komisarka Gimnazija Moste otroka obogati za ?ivljenje, skrbi za celosten razvoj otroka in ponuja veliko mo?nosti za izra?anje. ?oli je mar za otroke, ki so jim zaupani.Brita Krebs, mama Vzdu?je na Gimnaziji Moste je za dijake vzpodbudno in dobronamerno, organizacija in sporo?anje potekata brezhibno, ambient pa mi je v?e? ?e od vsega za?etka.Irena Poto?nik, mama ?olsko glasilo Pakaj?epi?em Pakaj?epi?em je leta 2014 prejel prvo nagrado za najbolj?e srednje?olsko literarno glasilo v Sloveniji! ZAGRIZI V BESEDE! Tehni?no-raziskovalna skupina Programiranje, 3D-modeliranje, roboti, vesoljsko dvigalo, quadrocopter, atmosferska sonda – se sli?i zanimivo? ZA ?GEEKE? IN VSE, KI BI TO RADI POSTALI Fotografija in film Zna? s svojim telefonom ali digitalnim fotoaparatom narediti dobro fotografijo ali posneti kratek film? ?KLJOC! Umetni?ko ustvarjanje Ustvarjamo iz gline, prepoznavamo likovne in fotografske talente, organiziramo oglede razstav, recikliramo in ?ivamo. USTVARJAJ Z NAMI! Dobrodelnost Zbiranja hrane za Anino zvezdic, krvodajalstvo, botrstvo in dobrodelni tek. Vsak korak ?teje! POMAGAM, POMAGA?, POMAGAMO VSI Na Gimnaziji Moste zelo rada u?im. Ni mi te?ko vstopiti v razred, ker vem, da bo vsaka ura posebna, a taka, da me bo spodbudila k raziskovanju, nadgrajevanju, spreminjanju.Katja Vidmar, prof. sloven??ine Na Gimnaziji Moste rad pou?ujem, ker me v zavesti vedno znova pre?ine, da vsak dan lahko naredim nekaj na nov in druga?en na?in.?eljko Lednik, prof. zgodovine Skupaj z dijaki lahko svobodno izra?am ustvarjalnost, spodbujam inovativnost ter razvijam vedo?eljnost. Zame je ?ola z du?o, ki jo preveva raziskovalni duh in napaja ljubezen.mag. Mojca Orel, prof. kemije Nogomet za dijakinje in dijake Najpopularnej?i profesionalni ?port in oblika rekreacije na svetu! Je sploh treba ?e kaj dodati? GOOOOOOOOOL!!! Glasbena skupina Podpiramo dijake, ki radi ustvarjajo v glasbi, igrajo instrumente in pi?ejo besedila, se izra?ajo s pomo?jo glasbe in na ta na?in zapolnijo svoj prosti ?as. 1, 2, 3, 4! Kemijska dejavnost Si radoveden, rad raziskuje?, odkriva? nova znanja in ti za?ne srce hitreje biti ob besedi eksperiment? ?aka te edinstvena prilo?nost za soustvarjanje kemijske dejavnosti. POHITI V LABORATORIJ, NEKAJ SE ?GE! ;) Astronomija Smo res sami v vsem tem velikem prostoru ali je nekje na kak?en oddaljenem planetu ?e kak?en dijak, ki te opazuje skozi teleskop? ODKRIJ SVOJO ZVEZDO Program MEPI Ustvarjalno in ciljno naravnano pre?ivljanje prostega ?asa, z osebnim napredkom na ?tirih podro?jih: prostovoljno delo, ve??ine, rekreativni ?port in odprave. 4 V VRSTO! :) Spoznavanje poklicev Obiski nekdanjih dijakov in predstavitve poklicev ter ?tudijev nam ponujajo pogled v prihodnost. KO BOM VELIK, BOM ... Ko?arka Za vse je prostor: dodaj svoj talent uigrani ?olski ekipi, zabavaj se pri igri ali pa glasno navijaj. TAPK, TAPK! Novinarstvo Pi?i, spoznaj delovanje medijev in uredni?tev, pi?i, nau?i se lo?evati med poro?ilom in reporta?o, pi?i, objavi svoje ?lanke v ?asopisu ali na radiu. Pa ?e kaj napi?i :). IN KAK?NO JE VA?E MNENJE? Tek Ljudje radi te?emo, saj gre za eno od najbolj naravnih gibanj, pri katerem sodeluje celo telo. Priteci na Moste in se nam pridru?i na maratonih ali Teku trojk! PRIPRAVLJENI, POZOR, ZDAJ! Rugby Pokusi nekaj druga?nega: ?e ima? kondicijo in si urnih nog, je rugby prav lahko ?port, v katerem zablesti?. ZGRABI OVALNO ?OGO Zgodovinsko-muzejska dejavnost Historia magistra vitae est– Zgodovina je u?iteljica ?ivljenja. ZA?ENI ?ASOVNI STROJ ?olski pevski zbor Vokalna glasba je na?a ljubezen. Kakorkoli nas pokli?ete, se radi odzovemo s pesmijo. ZAPOJ Z NAMI Literarna dejavnost Potopi se v ?udoviti svet knji?evnosti in svoje do?ivetje samozavestno predstavi drugim! OBRNI LIST Humanisti?na dejavnost Izoblikuj svoje kriti?no mnenje o aktualnih dru?benih temah in ga predstavi svetu. NABRUSI SVOJ GLAS ?ola pre?ivetja Vsakdo se je ?e kdaj zna?el globlje v naravi, kot je bilo to sprva na?rtovano. Mogo?e ste se v gozdu ?e za ve? ur izgubili. KO BO? NASLEDNJI? SAM V DIVJINI ... Mentorstvo DIJAK DIJAKU S prijateljstvom in solidarnostjo skupaj do bolj?ih u?nih rezultatov. POI??I MENTORJA ALI BODI MENTOR Tutorstvo Tutorji so dijaki vi?jih letnikov, ki pomagajo prvo?olcem pri vklju?evanju v novo gimnazijsko okolje in la?jemu prilagajanju novemu redu in zahtevam. VKLOPI SE V GIMNAZIJO Impro liga Je tekmovanje v gledali?ki improvizaciji, kjer improvizatorske ekipe tekmujejo, kdo bo z najbolj edinstveno izvedbo prizorov bolj navdu?il ob?instvo, ki pri predstavi tudi aktivno sodeluje. ZNAJDI SE IN IMPOVIZIRAJ! U?enje mediacije Pri vrstni?ki mediaciji se u?imo metod za re?evanje medosebnih konfliktov iz katerega koli razloga. S POGOVOROM DO RE?ITVE Kmalu ve? tudi o dejavnostih: o...

moste.si Whois

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% This is ARNES whois database
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Rights restricted by copyright.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% The WHOIS service offered by Arnes, .si Registry, is
% provided for information purposes only. It allows persons
% to check whether a specific domain name is still available
% or not and to obtain information related to the registration
% records of existing domain names.
%
% This WHOIS service accepts and displays only ASCII characters.
% Arnes cannot be held liable should the stored information
% prove to be wrong, incomplete or inaccurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information
% made available to:
% o Allow, enable or otherwise support the transmission
% of unsolicited, commercial advertising or other solicitations
% whether via email or otherwise;
% o Target advertising in any possible way;
% o Cause nuisance in any possible way to the registrants
% by sending (whether by automated, electronic processes
% capable of enabling high volumes or other possible
% means) messages to them;
% o copy, extract and/or publish contents of the WHOIS database.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
domain: moste.si
registrar: Domenikana
registrar-url: http://www.domenikana.si
nameserver: ns1.perftech.si (195.246.1.230)
nameserver: ns.studiotibor.com
registrant: G84624
status: ok
created: 2015-04-21
expire: 2018-04-21
source: ARNES
Domain holder:
NOT DISCLOSED
Tech:
NOT DISCLOSED
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Full domain details are available here https://www.registry.si
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en